Facebook pixel

Защо препоръчваме във всеки дом да има сушилна машина?


12 фев 2019, 11:36
Защо препоръчваме във всеки дом да има сушилна машина?

Друг уред който не е масово използван, но е с огромни плюсове е Сушилната машина. В градската среда Ви предоставя възможността да изсушите дрехите си без последващи миризми, а и да изполвзате мястото което сте определили за сушене с друга по функционална цел.

Съвременните сушилни са с кондензационен тип на отвеждане на влагата. Като при този тип на сушене съществуват два вида –сушилня на принципа на конденза и кондензационна сушилня с термопомпенатехнология.

Плюсовете и при двата вида сравнено с по-старите вентилирани сушилни са много. Сушилните машини с кондензация на въздуха могат да се монтират буквално навсякъде, където имате достъп до електричество. Това е така, защото сушилните машини с кондензация на въздуха не изискват монтиране на маркуч за изходящия въздух, какъвто е случаят например с вентилираните сушилни. При този тип сушилни въздухът образува затворен кръг. Първоначално студеният въздух се затопля и извлича влагата от прането. В кондензатора влажният топъл въздух се охлажда отново и се освобождава от влагата. Отделената вода се събира в контейнера за кондензат, който се намира в специално отделение направено с тази цел. При моделите с оттичане кондензиралата вода се оттича чрез маркуч директно в канализацията.

Също така ще имате по-щадящо за тъканите сушене, поради по ниската температура която се използва при новата технология и индиректното излъчване на топлината.

Термопомпената технология е по-икономичния и по иновативен продукт в сравнение със сушилните от обикновения кондензационен тип. Сушилните с термопомпена технология работят особено енергийно ефективно: Те използват голяма част от енергията на изходящия горещ въздух за следващия цикъл на сушене. Това означава, че почти няма загуба на топлина. Кондензационните сушилни с термопомпа са енергийно най-ефективните и най-тихи сушилни които могат да се преложат. С енергийния си клас А+++ - 10% те сушат изключително икономично сравнено със сушилните с обикновенна кондензация, които може да достигнат енергиен клас B. Нивото на шум на сушилните с термопомпена технология е едва 61dB (в зависимост от модела).

Кондензатора, както и филтрите трябва да се почистват регулярно. И докато при филтрите това става изключително лесно, достъпа до кондензатора при повечето модели е труден. Някой производители дават възможността да извадите кондензатора извън сушилнята за да може да го измиете, но това е само при моделите от обикновения кондензационен тип. При термопомпените сушилни заради спецификата на технологията, това няма как да стане. А ако не се почиства регулярно енергииния клас на уред може да спадне значително. Затова някои производители са се погрижили този ангажимент да отпадне.

Сушилните със самопочистващ кондензатор са много по-икономични, избавят ви от ръчното почистване и осигуряват максимална ефективност за целия жизнен цикъл на уреда.

Други предимства на съвременните сушилни са системата, която осигурява деликатно и равномерно сушене благодарение на уникална структура на барабана или възможността да имате пране което почти няма да има нужда от гладене след като премине процеса на изсушаване.

Не във всяко домакинство има нужното място за да се поставят и двата уреда. В такъв случай има и алтернатива – комбиниран уред, пералня сушилня. При този вариант имаме плюса на по-малкото пространство нужно на този уред. Има обаче и няколко минуса, свързани с това, че няма възможност цялото количество пране, да премине процеса на изсушаване и се налага да се извадят част от тъканите (поне половината) преди да се премине към сушене. С малкия обем на барабана и различната му структура спрямо този на сушилните е свързано и голямото намачкване и свиване на дрехите, които се сушат в комбинирания уред. Също така, с няколко изключения, няма как да се предложи термопомпената технология, и за охлаждане на кондензатора се използва студена вода, а по този начин се повишава консумацията на ресурси.