Два лесни съвета за избор на котлон


10 апр 2019, 10:34
Два лесни съвета за избор на котлон

1. 30 сантиметрови Котлони![](http://veto.bg/bg/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B-13-15?&nid[]=1130&nid[]=1142&nid[]=1145&nid[]=1148&nid[]=1151&nid[]=1154&nid[]=1193&nid[]=1208&nid[]=1211&nid[]=1212&nid[]=1215&nid[]=1218&nid[]=1221&nid[]=1230&nid[]=1239&nid[]=1257&nid[]=1263&nid[]=1266&nid[]=1275&nid[]=1281&nid[]=1287&nid[]=1314&nid[]=1317&nid[]=1320&nid[]=1323&nid[]=1326&nid[]=1329&nid[]=1338&nid[]=1341&nid[]=1344&nid[]=1347&nid[]=1350&nid[]=1365&nid[]=1368&nid[]=1395&nid[]=1404&nid[]=1416&nid[]=1458&nid[]=1473&nid[]=1509&nid[]=1512&nid[]=1518&nid[]=2574&nid[]=4869&nid[]=5132&nid[]=5144&nid[]=5153&nid[]=6012&nid[]=6409&nid[]=6647&nid[]=6739&nid[]=6742&nid[]=6958&nid[]=7342&nid[]=7697&nid[]=7817&nid[]=7874&nid[]=7905&nid[]=7911&nid[]=7983&nid[]=8062&nid[]=8065&nid[]=8092&nid[]=8170&model=&sort_by=created&sort_order=DESC&width[]=30%20cm&price-min=14&price-max=3523&path=taxonomy&tid=2&q[]=uc-custom-filter/get_nids&clear_filters=true)

#### 2. 60 сантиметрови Котлони ![](http://veto.bg/bg/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B-13-15?&nid[]=1106&nid[]=1112&nid[]=1115&nid[]=1121&nid[]=1124&nid[]=1127&nid[]=1133&nid[]=1136&nid[]=1139&nid[]=1157&nid[]=1160&nid[]=1163&nid[]=1178&nid[]=1181&nid[]=1184&nid[]=1187&nid[]=1190&nid[]=1196&nid[]=1199&nid[]=1202&nid[]=1224&nid[]=1233&nid[]=1236&nid[]=1242&nid[]=1245&nid[]=1248&nid[]=1251&nid[]=1254&nid[]=1260&nid[]=1269&nid[]=1272&nid[]=1278&nid[]=1284&nid[]=1293&nid[]=1296&nid[]=1299&nid[]=1302&nid[]=1305&nid[]=1311&nid[]=1332&nid[]=1335&nid[]=1353&nid[]=1356&nid[]=1359&nid[]=1362&nid[]=1371&nid[]=1374&nid[]=1377&nid[]=1380&nid[]=1383&nid[]=1386&nid[]=1389&nid[]=1392&nid[]=1398&nid[]=1401&nid[]=1407&nid[]=1410&nid[]=1413&nid[]=1419&nid[]=1428&nid[]=1455&nid[]=1464&nid[]=1476&nid[]=1479&nid[]=1485&nid[]=1488&nid[]=1491&nid[]=1494&nid[]=1497&nid[]=1500&nid[]=1503&nid[]=1506&nid[]=1515&nid[]=1521&nid[]=1524&nid[]=1527&nid[]=1530&nid[]=2023&nid[]=2026&nid[]=2029&nid[]=2032&nid[]=2036&nid[]=2039&nid[]=2637&nid[]=2718&nid[]=2875&nid[]=2919&nid[]=3738&nid[]=4118&nid[]=4121&nid[]=4624&nid[]=4627&nid[]=4630&nid[]=4669&nid[]=4675&nid[]=4678&nid[]=4753&nid[]=4756&nid[]=4759&nid[]=4762&nid[]=4768&nid[]=4783&nid[]=4792&nid[]=4872&nid[]=4875&nid[]=4878&nid[]=4890&nid[]=4923&nid[]=5001&nid[]=5004&nid[]=5007&nid[]=5121&nid[]=5129&nid[]=5141&nid[]=5156&nid[]=5366&nid[]=5369&nid[]=5453&nid[]=5532&nid[]=5545&nid[]=5599&nid[]=5695&nid[]=6030&nid[]=6033&nid[]=6039&nid[]=6169&nid[]=6244&nid[]=6253&nid[]=6256&nid[]=6259&nid[]=6320&nid[]=6406&nid[]=6412&nid[]=6415&nid[]=6536&nid[]=6545&nid[]=6733&nid[]=6736&nid[]=6809&nid[]=7077&nid[]=7080&nid[]=7085&nid[]=7086&nid[]=7169&nid[]=7186&nid[]=7271&nid[]=7738&nid[]=7787&nid[]=7788&nid[]=7789&nid[]=7862&model=&sort_by=created&sort_order=DESC&width[]=60%20cm&price-min=14&price-max=3523&path=taxonomy&tid=2&q[]=uc-custom-filter/get_nids&clear_filters=true)

Виж тук съвети за избор според вида на управление